Hotline:0968 60 65 66

 

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về keo dán đa năng gốc dung môi, hóa chất công nghiệp và góp phần tạo nên một thương hiệu Việt Nam tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực này.